Undersøgelse af den immun regulerende funktion af Echinacea Purpurea ekstrakter i slagtekyllinger

Regulerende immunfunktion af Echinacea purpurea ekstrakter blev evalueret. 270 1 dag gamle slagtekyllinger var tilfældigt inddelt i ni grupper. Superoxiddismutase (SOD), glutathion peroxidase (GSH-Px) og malondialdehyde (MDA) aktiviteter blev opdaget for at studere virkningerne af uddrag på humorale immunitet, cellularimmunity og immun organer i slagtekyllinger. Resultaterne viste, at den importerende Echinacea purpurea ekstrakter og kontinent Echinacea purpurea ekstrakter kunne øge thymus indeks, bursal indeks, Newcastle disease antistof titer, leukocytter beløb, røde blodlegemer beløb, hæmatokrit og antioxidant aktiviteter i slagtekyllinger. De samlede virkninger af import af Echinacea purpurea og kontinent Echinacea purpurea partiallicenser var bedre end Wan skinner og overførsel faktor. Virkningerne af Echinacea purpurea ekstrakter var bedre end cyclophosphamid og cyclophosphamid + kontinent Echinacea purpurea ekstrakter. Det konkluderes at Echinacea purpurea ekstrakt havde betydelig forbedring immun regulativfunktionen i slagtekyllinger, og virkningerne af import af Echinacea purpurea ekstrakter og kontinent Echinacea purpurea ekstrakter var bedre end indenlandske Echinacea purpurea ekstrakter, Wan skinner, overførsel faktor og Zizhuiyiduqing.