Lotus blad Alkaloid uddrag viser sedativ-hypnotisk og angstdæmpende virkninger gennem GABAA Receptor

Lotus blade har været anvendt traditionelt som både mad og urte medicin i Asien. Open-felt, natrium pentobarbital-induceret sove

og lys/mørke boks test blev anvendt til at vurdere sedativ-hypnotisk og angstdæmpende virkninger af de samlede alkaloider (TA) udvundet af urt,

og neurotransmitter niveauer i hjernen blev bestemt af ultrahurtig liquid chromatography – tandem massespektrometri. Effekterne

af picrotoxin, flumazenil og bicuculline på den hypnotiske aktivitet af TA, samt påvirkning af TA Cl- tilstrømning i cerebellare granula

celler, blev også undersøgt. TA viste en sedativ-hypnotisk effekt ved at øge niveauet hjernen af γ-aminosmørsyre (GABA), og den

hypnotisk effekt kan være blokeret af picrotoxin og bicuculline, men kunne ikke modvirkes af flumazenil. Derudover kunne TA øge

CL- tilstrømning i cerebellare granula celler. TA på 20 mg/kg induceret angstdæmpende-lignende effekter og betydelig forøgelse af koncentrationen af

serotonin (5-HT), 5-hydroxyindoleacetic syre (5-HIAA) og dopamin (DA). Disse data viste, at TA udøver sedativ-hypnotisk

og angstdæmpende virkninger via binde sig til GABAen receptor og aktivere monoaminergic systemet.